Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als je jouw hulpmiddel vergoed krijgt door jouw gemeente, dan kan je vaak kiezen of je dat wil laten vergoeden door een pgb. Maar wat is een pgb en wanneer heb je recht op een pgb?

Heb je aanvullingen op dit artikel of vragen?

We horen het heel graag! Tip de redactie of stel je vraag in de Facebook-groep van Scouters.

Soms wil je zelf meer keuzevrijheid in het bepalen van merk en type hulpmiddel. Dat kan ook als je het niet eens bent met een hulpmiddel uit het voorkeurspakket. Je kunt dan bij de Wmo een aanvraag doen voor een pgb. Bij een pgb is het ook mogelijk dat je zelf bijbetaalt voor opties waar geen vergoeding voor mogelijk is, maar die je wel zelf wenst. De hoogte van het pgb moet in ieder geval de aanschaf van het geïndiceerde hulpmiddel mogelijk maken. Maar kies jij voor een duurdere oplossing, dan moet je zelf bijbetalen. Als je voor een pgb gaat, krijg je jaarlijks een vergoeding voor het onderhoud, dat regel je dan ook zelf.

Het risico is dat een pgb vaak voor enkele jaren afgegeven wordt en dat wisselen van het hulpmiddel in deze periode lastiger kan zijn dan bij een verstrekking in natura. Zeker als je zelf bijbetaalt, zal dat proces nog complexer zijn. Dus let op hoe lang de gemeente vindt dat jij met het hulpmiddel moet doen. Heb je te maken met een progressief ziektebeeld, is het niet altijd te voorspellen hoelang het hulpmiddel voor jou adequaat blijft.

 

Je vindt veel algemene informatie over een PGB op de volgende websites

 

Regelhulp Wmo PGB

Mee FAQ

PGB

Je kan recht hebben op pgb voor een hulpmiddel als je recht hebt op een Wmo maatvoorziening. Dat betekent dat je eerst moet aantonen dat je niet goed zelfstandig kan leven zonder hulpmiddel. Je vraagt daarvoor een indicatie aan. Vaak geef je bij zo’n aanvraag ook al aan dat je graag een vergoeding via PGB in plaats van Zorg in natura ontvangt.

Om voor PGB in aanmerking te komen, moet je het volgende aantonen:

  • Je kan zelf je budget beheren of met hulp van iemand in jouw omgeving
  • Het hulpmiddel dat je van het PGB wil kopen, is veilig en helpt je om zelfstandig te leven
  • Je kan zelf het hulpmiddel aanschaffen en (laten) onderhouden