Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz stelt vast of je recht hebt op langdurige ondersteuning (thuis of vanuit een instelling) en hoeveel zorg er nodig is. Op grond daarvan krijg je zowel de zorg als de daarbij behorende hulpmiddelen, zoals bv een rolstoel beschikbaar.

Lees meer over hoe dat precies zit op de volgende websites

Regelhulp Wlz hulpmiddelen

Regelhulp plus

Zorginstituut Nederland - Hoe werkt de Wlz

Voor wie is de Wlz?