Idee van Gé -5 - Onderhoud & Service bedrijven

Idee van Gé -5 - Onderhoud & Service bedrijven

Idee van Gé -5 - Onderhoud & Service bedrijven

In eerdere ‘Het idee van Gé’s’ heb ik verteld hoe bedrijven als Welzorg, Medipoint, RSR en andere hulpmiddelen leveranciers met hun klanten omgaan.
Daar wil ik graag nog wat over kwijt.

Wmo richtlijnen

Elke gemeente is in het kader van de Wmo verplicht bepaalde voorzieningen voor het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer beschikbaar te stellen. De ziekteverzekeraar is dat voor meer zorg gerelateerde hulpmiddelen en het UWV voor hulpmiddelen voor studie- en werk. Veel gemeentes, ziektekostenverzekeraars en het UWV hebben het werk dat hiermee is gemoeid uitbesteed aan grote landelijk opererende bedrijven. Zij krijgen deze contracten via een aanbestedingsprocedure, waarin vaak het standaardpakket een bodempakket is. Daarom wordt er bij individuele adviezen vooral gekeken naar ‘zo goedkoop mogelijk’ en minder het  naar een goede afweging van kwaliteit en geschiktheid van het hulpmiddel. Ook kun je bij ervaring vraagtekens zetten bij de ergonomische en/of technische inzichten van de medewerkers. Het overleg loopt dan nog wel eens spaak.

Eigen regie

Er is een gezegde dat luidt: degene die betaalt, is ook degene die bepaalt! In de hulpmiddelenpraktijk geldt dit helaas soms ook. Dat betekent dus dat de gemeente, ziektekostenverzekeraar of UWV in dit geval bepaalt.
Daarom adviseer ik met nadruk: hou ZELF altijd de REGIE in handen bij jouw aanvraag van hulpmiddelen bij de Wmo, ziektekostenverzekering of UWV. Dat doe je o.a. door goed voorbereid naar een adviesgesprek te gaan. Weet ook goed wat er op de markt is. Kijk op Scouters! En zorg dat je overlegt over hoe/wat/wie de aanvraag verder uitwerkt tot een indicatiestelling en een pakket van eisen zodat je het beste hulpmiddel voor jouw situatie krijgt. Vind je het ingewikkeld, dan is het verstandig een ergotherapeut te vragen jou te ondersteunen. Je vindt een ergotherapeut bij jou in de buurt via de website van Ergotherapie Nederland. Zo voorkom je, dat je onaangenaam verrast wordt, of het gebodene maar moet slikken: geef zelf aan dat je mee wilt denken en besluiten, maar doe dat zo mogelijk met tact en humor! Meer informatie over aanvragen hulpmiddelen vind je in ons Helpcentrum

Onderhoud – preventief of pas bij brokken?

Bij auto’s vinden we het logisch dat bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld de distributieriem/ketting) na een bepaalde tijd of gebruik in kilometers wordt vervangen. Hetzelfde zou mijns inziens moeten gelden voor de onderdelen onder andere van een rolstoel, tillift of scootmobiel. Bij mijn hulpaandrijving e-motion van Invacare, is het bijvoorbeeld echt aan te raden dat de veren tussen hoepels en wielen jaarlijks gecheckt worden. Wacht je totdat iets echt kapot of versleten is (denk aan gladde banden), dan duurt de reparatie vaak langer en het gebeurt op het meest ongelegen moment. Dat zal je net zien (wet van Murphy). Kiest jouw gemeente ervoor om geen preventief onderhoud aan te bieden, dan is mijn advies om desnoods zelf op eigen kosten jaarlijks bepaalde cruciale onderdelen te laten checken en ze zo nodig te laten vervangen door de leverancier. Recent heb ik mijn stoel op die manier laten checken , zie sticker.

Bijzonder is trouwens dat voor onze traplift van Thyssen Krupp men jaarlijks keurig een afspraak plant en de zaak dan grondig test en zo nodig onderdelen vervangt. Waarom wel voor een traplift, maar niet voor een tillift of rolstoel?

Op de verschillende Facebook pagina’s voor gebruikers van rolstoelen worden veel technische mankementen en gelukkig ook oplossingen gedeeld. Sommige zaken kun je misschien zelf uitvoeren als je handig bent. Zo zag ik een goed instructie filmpje op YouTube over het zelf vervangen en/of reinigen van de rollers van een SmartDrive. Dat scheelt aanzienlijk in montage uren. Een set van 16 rollen (2 zijden met elk 8 stuks) kun je dan wel het beste via de leverancier bestellen. Maar let op: sommige reparaties zijn expliciet voorbehouden aan daartoe gecertificeerde monteurs. Overleg dat dus met jouw leverancier. Het gaat immers niet alleen om jouw veiligheid en gebruiksgemak, maar op de weg ook om de veiligheid van anderen.