Hulpmiddelen aanvragen

Hulpmiddelen aanvragen

Heb je een goede oplossing gevonden om jouw mobiliteit te verbeteren en wellicht ook jouw zelfstandigheid te vergroten. Of hebt een oplossing nodig om jouw verzorging te optimaliseren. Wie gaat dat dan betalen? Er zijn in Nederland verschillende mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten van verhuizing, aanpassingen thuis, op je werk of op school. Ook voor je vervoer en sporten en gewoon voor al die dingen die jij zelfstandig wilt kunnen doen, worden hulpmiddelen vaak deels of volledig vergoed. Het is echter lastig om hierin de juiste weg te vinden. We geven op deze pagina een korte rondleiding in deze complexe materie. Vind je het lastig die weg zelf af te leggen, laat je dan ondersteunen door een:

Procedure

Instanties zoals de gemeente (Wmo), het Zorgkantoor, UWV of zorgverzekeraar zetten meestal een indicatiesteller in om te bepalen of zij het hulpmiddel vergoeden. Vaak werken zij met vaste leveranciers die goed weten wat de mogelijkheden zijn. Echter, ze maken meestal gebruik van een vast pakket van hulpmiddelen, het voorkeurspakket. Zij gaan hierbij uit van de meest adequate en goedkope oplossing. Dit is prima, mits het hulpmiddel ook echt voor jou geschikt is. Juist daarom is het zo belangrijk, dat je zelf goed nadenkt waarom je wat nodig hebt. En aan welke eisen dat minimaal moet voldoen. Zo kun je voorkomen, dat je in een keurslijf gestoken wordt.

Tip

Begin op tijd met het aanvragen van een vergoeding. Trajecten kunnen soms lang duren.

Bpxvcnbssi

Maak voordat je start met aanvragen van vergoedingen een overzicht van wat je denkt nodig te hebben en waarom. Denk daarbij aan:

  • wat wil je oplossen,
  • wat heb je ervoor nodig
  • hoe moet het eruit zien
  • wat is er op de markt
  • wat zijn de voor- en nadelen van de gevonden oplossingen
  • wat gaat het jou of je mantelzorger(s) opleveren

Tip

Betrek iemand uit jouw omgeving (familie, vrienden, buren) om dit samen te doen. Twee weten er meer dan een. Het kan handig zijn als iemand anders aantekeningen maakt tijdens een gesprek met een instantie of hulpverlener.

Instanties zoals de gemeente (Wmo), het Zorgkantoor, UWV of ziektekostenverzekeraar zetten meestal een indicatiesteller in om te bepalen of zij het hulpmiddel vergoeden. Vaak werken zij met vaste leveranciers die goed weten wat de mogelijkheden zijn. Echter, ze maken meestal gebruik van een vast pakket van hulpmiddelen, het voorkeurspakket. Zij gaan hierbij uit van de meest adequate en goedkope oplossing. Dit is prima, mits het hulpmiddel ook echt voor jou geschikt is. Juist daarom is het zo belangrijk, dat je zelf goed nadenkt waarom je wat nodig hebt. En aan welke eisen dat minimaal moet voldoen. Zo kun je voorkomen, dat je in een keurslijf gestoken wordt.

Tip

Begin op tijd met het aanvragen van een vergoeding. Trajecten kunnen soms lang duren.

Tip

Ben je op zoek naar een vergoeding? Schaf dan nooit iets aan voordat er toekenning is van een vergoeding. Achteraf declareren is niet mogelijk.

 

Als het erop lijkt dat je een hulpmiddel kort (max. een half jaar) nodig hebt, dan gelden er andere regels dan dat je een hulpmiddel lang nodig hebt. Hieronder vatten we dat kort samen, de hele regeling lezen, dat kan op de website van 

Zorginstituut Nederland

Rijksoverheid

Hulpmiddelen die je maar tijdelijk nodig hebt kun je soms beter lenen of huren. Via de zorgverzekeraar kun je een aantal hulpmiddelen maximaal 6 maanden lenen, bijvoorbeeld een toiletstoel, een tillift, een hoog-laag verpleegbed of een rolstoel. Kijk op de website van de zorgverzekeraar bij welke leverancier je hiervoor terecht kunt. Ook vind je daar het reglement hulpmiddelen met een overzicht en informatie over de oplossingen (hulpmiddelen) via jouw zorgverzekering.

Loophulpmiddelen

Loophulpmiddelen, zoals krukken, een looprek of een rollator worden niet meer gratis uitgeleend. Je kunt deze loophulpmiddelen per week huren, maar soms is aanschaffen (eventueel tweedehands) goedkoper.

Kleine hulpmiddelen

Kleine hulpmiddelen, zoals hulpmiddelen om elastische kousen aan te trekken, aangepast bestek of schrijfhulpmiddelen zijn niet beschikbaar via de uitleen en moet je meestal zelf aanschaffen. Sommige verzekeraars bieden een kleine vergoeding voor deze hulpmiddelen. Informeer bij je verzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Tip aanvragen hulpmiddelen aan- en uittrekken steunkousen

Voor het aan- en uittrekken van steunkousen krijg je het noodzakelijke hulpmiddel vaak wel vergoed, als het op hetzelfde moment aangevraagd wordt als de steunkousen. Vraag de leverancier van de steunkousen altijd hiernaar, ze bieden het vaak niet spontaan aan, terwijl het echt nodig is om een hulpmiddel te gebruiken. Zie hiervoor ook de Keuzehulp over steunkousen aan- en uittrekken. Keuzehulp aan- en uittrekken steunkousen

Heb je langer dan 6 maanden een hulpmiddel nodig, dan hangt het van het soort hulpmiddel af waar je voor een vergoeding aan kunt kloppen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hulpmiddelen voor mobiliteit (rolstoelen, scootmobielen, tilliften) en sporten. Ook voor (aangepast) vervoer en auto aanpassingen kun je bij de Wmo aankloppen. Voor aanpassingen van de woning, ondersteuning bij verhuizing naar aangepaste woning kun je hier ook terecht.

Meer informatie vind je op de Wmo – pagina linken naar Wmo-blok

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Soms wil je zelf meer keuzevrijheid in het bepalen van merk, type hulpmiddel en/of leverancier. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met een hulpmiddel uit het voorkeurspakket. Je kunt dan bij de Wmo een aanvraag doen voor een PGB. Helaas word je niet altijd gewezen op deze mogelijkheid en probeert het gecontracteerde bedrijf je hiervan af te houden.

Een PGB is bij de Wmo een standaardprocedure, dat geldt niet voor alle andere uitvoerende organisaties van hulpmiddelen. Maar kom je niet helemaal goed uit met het aangeboden hulpmiddel, heeft het altijd zin om te kijken of een PGB tot de mogelijkheden hoort.

Meer informatie vind je op de PGB – pagina linken naar PGB-blok

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Specifieke hulpmiddelen voor school of werk, inclusief het vervoer naar school of werk vallen onder het UWV. Dat kunnen ook aanpassingen zijn op je werkplek.

Meer informatie vind je op de UWV – pagina linken naar UWV-blok

Zorgverzekeraar

Hulpmiddelen voor zorg; denk aan aangepast bed, matras, hulpmiddelen voor draaien en verplaatsen in bed. Maar ook bijvoorbeeld een trippelstoel, of loopfiets valt onder de zorgverzekeraar.

Meer informatie vind je op de Zorgverzekeraar – pagina linken naar Zorgverzekering-blok

Wet langdurige zorg (Wlz)

Krijg je zorg vanuit de Wlz? En heb je hulpmiddelen nodig? Die hulpmiddelen kunnen dan op verschillende manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van jouw woonsituatie. Het maakt uit of je thuis woont of in een Wlz-instelling.

Meer informatie vind je op de Wlz – pagina linken naar Wlz-blok

Eigen financiering

Natuurlijk kun je ook besluiten een hulpmiddel of aanpassingen zelf te betalen, dat geeft je de volledige vrijheid om te kiezen wat je wil en alles in eigen hand te houden.

In een aantal gevallen kun je de kosten van je belasting aftrekken.

Meer informatie vind je op de eigen financiering – pagina linken naar financiering-pagina

Fondsen

Niet alle hulpmiddelen worden door de gemeente, UWV of Zorgverzekering vergoed. Vaak is het argument, dat een hulpmiddel 'algemeen gebruikelijk' wordt gevonden. Denk bijvoorbeeld aan een sta-op stoelen, elektrische fiets, of één hendel kraan. Juist daarom is jouw specifieke indicatiestelling zo belangrijk; waarom kan jij door jouw beperking niet zonder het hulpmiddel. Maar lukt die weg niet, kun je proberen een beroep te doen op een van de fondsen. 

Meer informatie vind je op de eigen fondsen – pagina linken naar fondsen-pagina

Crowdfunding

En je kunt altijd ook nog denken aan het opzetten van een crowdfunding actie om het hulpmiddel te bemachtigen, dat jij echt nodig hebt en niet kunt krijgen of kopen vanuit de hierboven genoemde instanties of met een belastingaftrek.

Meer informatie vind je op de eigen fondsen – pagina linken naar fondsen-pagina

Kinderhulpmiddelen en vergoedingen

Hoe zit het met kinderhulpmiddelen en vergoedingen? Dat zochten de onderzoekers achter de WWW-wijzer al eens voor je uit. Bekijk de informatie over wetgeving en vergoedingen en nog veel meer over ouderschap van een kind met een beperking op de website van (Sch)ouders. Linkje maken naar (Sch)ouders

Kom je er niet uit of heb je een persoonlijke vraag? Je kan je vraag of dilemma altijd aan andere scouters voorleggen in de Facebook-groep van Scouters.

Aanmelden voor de Facebook-groep

Heb je een hulpmiddel aangevraagd en krijg je niet wat je echt nodig hebt? Je kan je vragen en meldingen hierover altijd kwijt aan het Nationale Zorgnummer van de belangenorganisatie Ieder(in). Het Nationale Zorgnummer bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0900-2356780 (20 cent per gesprek). Als een eenvoudig advies niet voldoende is, dan word je doorverwezen naar het Juridisch Steunpunt van Ieder(in). Het Juridisch Steunpunt kan zelf onderzoek doen (dossieronderzoek) en adviseren  bij complexe procedures.

Je persoonlijke vraag over het aanvragen van een hulpmiddel of over vergoedingen kan je ook stellen aan ANBO, belangenbehartiger voor ouderen. Dat kan op 2 manieren. Door te bellen met de Raadslijn, op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur via het telefoonnummer 0348 46 66 88 of een mail naar raadslijn@anbo.nl. Ben je zelf lid van ANBO? Dan kan je ook gebruik maken van persoonlijk advies van een ANBO consultent. Dit is een getrainde vrijwilliger die jouw thuis kan helpen om een aanvraag in te vullen bijvoorbeeld. Lees meer over Raad en Daad op de website van ANBO.

Ondersteun je iemand met een bewegingsbeperking en kom je er niet uit met jouw gemeente over een aanvraag? Voor juridisch advies kan je terecht bij Mezzo, belangenbehartiger speciaal voor mantelzorgers. Je kan contact opnemen met de Mantelzorglijn door te bellen naar 0900 – 20 20 496 (€ 0,10 per minuut), op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur. Je kan je vraag ook stellen via de mail via mantelzorglijn@mezzo.nl.

Wil je meer weten over de wetten rond vergoedingen, zoals de ZVW, Wmo, Participatiewet en WLZ? Er zijn de laatste jaren veel veranderingen doorgevoerd, waarover je online heel veel kan lezen. Maar veel informatie is lastig te begrijpen als je voor het eerst te maken krijgt met zorg. Ieder(in) heeft de veranderingen daarom in begrijpelijke taal uitgelegd. Je downloadt de informatie via de site van Ieder(in).

Je leest meer over vergoedingen en regelingen, ook specifiek in jouw situatie, op de site van het CAK. Het CAK regelt en incasseert jouw eigen bijdrage bij een vergoeding via de gemeente. Ook patiënten- en belangenorganisaties kunnen je meer vertellen over de regels rond vergoedingen. Vaak kunnen de professionals bij deze organisaties je persoonlijk advies geven. 

Een overzicht van zorgaanbieders en hulpverleners bij jou in de buurt vind je bijvoorbeeld op de onafhankelijke websites KiesBeter en ZorgkaartNederland.nl. En al vaak vermeld, hier vind je een ergotherapeut bij jou in de buurt