Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Jouw gemeente voert de Wmo uit. De Wmo vergoedt hulpmiddelen om zelfstandig(er) in en rond je huis te kunnen zijn. Het gaat vooral om hulpmiddelen voor mobiliteit en vervoer. Denk aan rolstoelen, tilliften, scootmobielen, aankoppelbikes, auto aanpassingen. Maar ook (aangepast) vervoer.

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een wet die ervoor moet zorgen dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen en bewegen. Stel je hebt een bewegingsbeperking gekregen waardoor je niet veilig meer kan douchen. Via de Wmo kan je dan een veilige douchestoel aanvragen. Ook kan het zijn dat je een dagje ouder wordt en daardoor geen lange afstanden meer kan lopen. Dan kan je via de Wmo een scootmobiel aanvragen.

De uitvoering van de wet ligt bij jouw gemeente. De grote lijnen van de wet liggen landelijk vast, maar een gemeente kan op veel gebieden zelf kiezen hoe de wet precies wordt uitgevoerd. 

Onder de Wmo vallen 2 soorten ondersteuning. Deze worden ‘algemene voorzieningen’ en ‘maatwerkvoorzieningen’ genoemd. Algemene voorzieningen zijn voor iedereen beschikbaar, denk aan taxivervoer of een boodschappendienst. Maatwerkvoorzieningen zijn alle voorzieningen die specifiek voor jou beschikbaar worden gesteld om je te helpen zelfstandig te leven. Hierbij kan je denken aan huishoudelijke hulp en hulpmiddelen zoals die douchestoel, een scootmobiel of rolstoel. Op hulpmiddelen als maatwerkvoorzieningen gaan we nu verder in.

Kan je niet goed zelfstandig blijven wonen en bewegen zonder een maatwerkvoorziening? Wil je in aanmerking komen voor een vergoeding van die voorziening? Dan moet je aantonen dat je de voorziening, ofwel hulpmiddel nodig hebt. Dit doe je door bij de gemeente een zogenaamde indicatie aan te vragen. Een indicatie vraag je aan door het volgende toe te lichten aan jouw gemeente:

  • Je hebt een probleem dat je niet zelf of met hulp van mensen in je omgeving kan oplossen
  • Een algemene voorziening helpt je ook niet (voldoende) om zelfstandig te kunnen leven
  • De zorgverzekeraar vergoedt jouw hulpmiddel niet, en ook via de zorgorganisatie waar je eventueel woont, kan je geen oplossing bieden

Als je ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo wil aanvragen, dan ga je naar het WMO loket van jouw gemeente, vaak is dat een team in je eigen wijk. Bij de meeste gemeentes krijg je dan een gesprek, dat noemen veel gemeentes ‘keukentafelgesprek’. Lees hier meer over het keukentafelgesprek. Het is belangrijk dat je goed voorbereid een aanvraag doet, de patiënten federatie geeft daar goede adviezen over en heeft een handfig lijstje dat je kuntb gebruiken voor jouw eigen voorbereiding.

Voldoe jij aan de voorwaarden en heb je dus recht op ondersteuning? Dan kan je via de Wmo een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor je hulpmiddel. Dat kan op 2 manieren: via Zorg in natura of via PGB. De verschillen daar tussen zijn groot. Bij Zorg in natura krijg je een hulpmiddel dat binnen het aanbod van de gemeente valt. Bij PGB kan je zelf je hulpmiddel kiezen. Kijk voor meer details bij het pgb blok

Naast de al genoemde hulpmiddelen vallen hulpmiddelen om te sporten ook onder de Wmo, denk bijvoorbeeld aan een sportrolstoel. Veel informatie over sportrolstoelen en het uitproberen en aanvragen vind je in de Keuzehulp handbewogen sportrolstoelenOver sporten, de noodzakelijke hulpmiddelen, lenen van hulpmiddelen en aanvraagprocedures vind je veel goede informatie op de website van Uniek Sporten

Heb je aanpassingen in je woning nodig, ook dan kun je aankloppen bij de Wmo. Er wordt gekeken of je met aanpassingen nu, maar bij een progressieve aandoening ook in de toekomst in je huidige woning kunt blijven wonen. Of dat het nodig is te verhuizen naar een aangepaste of aan te passen woning. Vaak wordt er ook een financiële afweging gemaakt of de kosten van de aanpassingen van jouw huidige woning opwegen ten opzichte van verhuizen naar een aangepaste woning.

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor diensten en hulpmiddelen, die vergoed worden door de Wmo, in 2023 was dat maximaal € 19,- per maand, in 2024 is de eigen bijdrage € 20,60. Er zijn plannen om voor 2026 de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken. Voor een rolstoel mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen. Eigen bijdrages kunnen verschillen per gemeente. Voor de actuele eigen bijdrage, check de website van de overheid

Tip

Ook hier geldt weer, dat het verstandig is je goed voor te bereiden waar een woning voor jou aan moet voldoen om zo zelfstandig mogelijk te zijn nu, maar ook in de toekomst. En ook jouw familie speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol.

Vind je het complex om dat op een rij te zetten, weet je niet goed wat de mogelijkheden zijn? Zet een ergotherapeut in om je te helpen. Soms wordt er al snel ingezet op verhuizen, terwijl jij graag wilt blijven wonen waar je woont en ervan overtuigd bent dat dat ook zou moeten kunnen. Dat kunnen lastige discussies zijn.

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente, of met het advies van de door de gemeente aangewezen leverancier, of met de kwaliteit/ functionaliteit van het geleverde hulpmiddel; dien een klacht in. Elke gemeente heeft daarvoor een klachtenprocedure en is verplicht jou binnen een afgesproken termijn te antwoorden. Ook hier geldt weer, vind je het lastig of een klacht rechtvaardig is. Of om de klacht goed te formuleren, je kan altijd een ergotherapeut vragen je te helpen. En mag ook altijd Scouters vragen om even mee te denken. We kunnen individuele klachtenprocedures niet begeleiden, maar een eenmalig advies door een van onze ervaringsdeskundigen kan je wellicht op weg helpen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Schrijf een mail naar info@scouters.nl