Inclusie

Inclusie betekent dat iedereen, ongeacht zijn achtergrond of situatie, er als vanzelfsprekend bij hoort. Inclusie is er wanneer mensen voelen en merken dat zij welkom zijn en in contact kunnen zijn met hun omgeving.

Voor veel mensen is inclusie ook normaal. Het wordt pas een issue wanneer iemand zich buitengesloten voelt en veel belemmeringen ervaart om mee te doen in de samenleving. Dat is bij iemand met een handicap of beperking helaas nogal eens het geval. Er is nog veel werk aan de winkel. Normen, waarden en meningen over iets, jezelf of die ander, worden van generatie op generatie aan ons doorgeven via kennis, cultuur en opvoeding. Veel van wat in ons leeft, is dus veel ouder dan wij. Lees hier meer over inclusie.